วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เทคนิคการเขียนบทความSEOที่ดีแบบเขียน 3 ครั้ง

       การเขียนบทความเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในตัวของมัน ศาสตร์คือเราสามารถหาอ่านหาเรียนได้จากตำราหรือผู้รู้ แต่ศิลป์ต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ การลงมือทำจนเกิดความเชี่ยวชาญ แต่บางครั้งเราหลงลืมเทคนิคพื้นฐานจนเป็นการเขียนบทความSEO แบบไร้หลัก ไม่ครบองค์ประกอบ และเกิดผลต่อการละความสนใจจากบทความของเราไปอย่างรวดเร็ว วันนี้เราจะมาทบทวนหลักพื้นฐานที่เรียกว่า การเขียน 3 ครั้งกันครับ

      จริงๆแล้วหลักการเขียน 3 ครั้งเป็นหลักการทั่วไปของการเขียนบทความอยุ่แล้ว บางท่านที่เคยเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการพูดอาจจะเคยได้ยินเรื่อง การพูดที่ดีต้องพูดให้ครบ 3 ครั้ง เพื่อให้การเล่าเรื่องสมบูรณ์แบบ นั้นคือ เกริ่นนำ เนื้อหา และสรุป เช่นเดียวกับการเขียนบทความเช่นเดียวกัน เราก็ควรจะเขียนให้ครบ 3 ครั้งเหมือนกับการพูดเช่นเดียวกัน

      การเขียนครั้งที่ 1 เกริ่นนำ มีส่วนช่วยในการดึงดูดผู้อ่านได้มากรองจากหัวข้อ และเทคนิคสำคัญ คือ เราอาจจะนำข้อความฉุกคิดของตัวเองหรือจากผู้มีชื่อเสียงในวงการนั้นๆ หรือ การตั้งคำถามแบบหน้าติดตามให้กับผู้อ่านได้เปิดใจและอยากอ่านต่อ
   
      การเขียนครั้งที่ 2 เนื้อหา เนื้อหาควรเรียบเรียงเป็นลำดับให้น่าติดตาม ไม่กระโดดไปมาจนน่าปวดหัว โดยอาจจะสอดแทรกข้อมูลสำคัญที่อ้างอิงจากแหล่งน่าเชื่อถือ บวกความคิดเห็นส่วนตัวบ้างเป็นเครื่องปรุงรสให้อ่านเพลินเหมือนกับกำลังเล่าเรื่อง

      การเขียนครั้งที่ 3 สรุป การสรุป คือ การย้ำประเด็นสำคัญของเรื่องให้พึงจดจำหรือตระหนักไว้ หากไม่มีการสรุปจะเหมือนกับบทความที่มีลักษณะปลายเปิดไม่สมบูรณ์แบบ ปล่อยให้ผู้อ่านเคว้งคว้างเกินไป ไม่เห็นความสำคัญของเรื่องที่เราเขียน

      เมื่อเขียนครบทั้ง 3 ท่านจะพบว่าเนื้อหาของท่านอ่านแล้วอิ่ม ไม่ค้างคาและสามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้อ่านได้ครบถ้วน และในส่วนของ SEO เทคนิคสำคัญ คือ ท่านควรจะมีคีย์เวิร์ดแทรกอยู่ในแต่ละครั้งของการเขียน ทั้งเกริ่นนำ เนื้อหา สรุป ให้ครบทุกครั้งอย่างน้อย 1-2 คีย์เวิร์ด/ครั้ง และเพื่อให้อ่านง่ายและพักสายตาเป็นระยะๆควรใช้เทคนิคเรื่องของการย่อหน้าและเว้นบรรทัดเข้าช่วย (ดูจากตัวอย่างของบทความนี้) เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถเขียนบทความถูกใจผู้อ่าน โดนใจSEOได้แน่นอน